KANCELARIA PRAWNA RENATA UROWSKA I WSPÓLNICY

KLIENCI INDYWIDUALNI

Sprawy rodzinne

Problemy natury prawnej w zakresie spraw rodzinnych dotyczą każdego z Nas, to bardzo delikatna materia, w której Każdy oczekuje wsparcia i zrozumienia.

więcej


Sprawy pracownicze


Pracownik to jedna ze stron stosunku pracy. Pracownik to osoba fizyczna, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, w określonym miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie.

więcej


Sprawy w zakresie dochodzenia odszkodowań


Odszkodowanie jest rodzajem świadczenia, jakie przysługuje poszkodowanemu za wyrządzoną szkodę. Pełni funkcję kompensacyjną stanowiąc finansową rekompensatę uszczerbku...

więcej

Image

PODMIOTY GOSPODARCZE

Sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Sukces przedsięwzięcia gospodarczego zależy od sumy wielu czynników. Jednym z nich jest wybór właściwej formy prawnej.

więcej


Sprawy związane ze stosunkiem pracy


Każdy przedsiębiorca jest równocześnie pracodawcą. Rosnąca wśród pracowników świadomość ich praw, związana z coraz szerszym dostępem do usług prawnych, a jednocześnie zwiększające się uprawnienia organów państwa w zakresie kontroli

więcej


Spory sądowe i arbitrażowe, windykacja należności


Prawnicy zespołu sądowego w codziennej pracy oceniają wartość prostej prawdy: pomoc profesjonalnego pełnomocnika w dużym stopniu decyduje o tym, z jakim skutkiem zakończy się spór.

więcej

Search