Image


Sprawy w zakresie dochodzenia odszkodowań

Odszkodowanie jest rodzajem świadczenia, jakie przysługuje poszkodowanemu za wyrządzoną szkodę. Pełni funkcję kompensacyjną stanowiąc finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę.


Prawnicy zespołu kancelarii służą pomocą prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia i renty z tytułu tzw. błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, wypadków związanych z pracą oraz innych zdarzeń, których następstwem jest utrata majątku, zdrowia lub życia.


Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową w całości poświęconą sprawom związanym z dochodzeniem odszkodowania z tytułu tzw. błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych pod adresem odszkodowaniepoznan.pl.

Search