Image

 

Sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Sukces przedsięwzięcia gospodarczego zależy od sumy wielu czynników. Jednym z nich jest wybór właściwej formy prawnej.

więcej


Sprawy związane ze stosunkiem pracy


Każdy przedsiębiorca jest równocześnie pracodawcą. Rosnąca wśród pracowników świadomość ich praw, związana z coraz szerszym dostępem do usług prawnych, a jednocześnie zwiększające się uprawnienia organów państwa w zakresie kontroli

więcej


Spory sądowe i arbitrażowe, windykacja należności


Prawnicy zespołu sądowego w codziennej pracy oceniają wartość prostej prawdy: pomoc profesjonalnego pełnomocnika w dużym stopniu decyduje o tym, z jakim skutkiem zakończy się spór.

więcej

Search