Image

 

Sprawy rodzinne

Problemy natury prawnej w zakresie spraw rodzinnych dotyczą każdego z Nas, to bardzo delikatna materia, w której Każdy oczekuje wsparcia i zrozumienia.

więcej


Sprawy pracownicze


Pracownik to jedna ze stron stosunku pracy. Pracownik to osoba fizyczna, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, w określonym miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie.

więcej


Sprawy w zakresie dochodzenia odszkodowań


Odszkodowanie jest rodzajem świadczenia, jakie przysługuje poszkodowanemu za wyrządzoną szkodę. Pełni funkcję kompensacyjną stanowiąc finansową rekompensatę uszczerbku...

więcej

Search