Image

 

Sprawy rodzinne

Problemy natury prawnej w zakresie spraw rodzinnych dotyczą każdego z Nas, to bardzo delikatna materia, w której Każdy oczekuje wsparcia i zrozumienia. Rozwiązywanie tych problemów wymaga nie tylko dużej wiedzy, ale także taktu.


Wypracowane standardy działania kancelarii będą dla Państwa gwarancją najwyższej jakości świadczonych usług uwzględniających Państwa indywidualne wymagania i potrzeby.


Oferujemy pomocą prawną w zakresie m.in.:  

  • spraw związanych z rozwiązaniem małżeństwa (separacja, rozwód, unieważnienie małżeństwa),
  • uregulowania spraw majątkowych (podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności ustawowej),
  • spraw związanych z alimentami (zasądzenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego, obniżenie alimentów lub ich podwyższenie),
  • spraw związanych z uznaniem dziecka, ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa,
  • spraw dotyczących władzy rodzicielskiej (przyznania, pozbawienia, ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem),
  • spraw związanych ze sprawowaniem opieki i kurateli (ustanowienie opieki, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kurateli),
  • spraw związanych z prawem spadkowym (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wydziedziczenie z masy spadkowej, zachowek).

Search