Image


Spory sądowe i arbitrażowe, windykacja należności

Prawnicy zespołu sądowego w codziennej pracy oceniają wartość prostej prawdy: pomoc profesjonalnego pełnomocnika w dużym stopniu decyduje o tym, z jakim skutkiem zakończy się spór. Opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu, świadczymy usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego we wszelkiego rodzaju sporach sądowych prowadzonych na drodze postępowania cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego.

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie rozwiązywania sporów na wszystkich etapach, począwszy od mediacji lub próby ugodowego zakończenia sporu, poprzez reprezentowanie Klienta w całym postępowaniu, od uzyskania zabezpieczenia roszczeń, przez otrzymanie końcowego orzeczenia, aż do wszczęcia egzekucji z majątku dłużnika lub przeprowadzenia postępowania upadłościowego dłużnika.


W powyższym zakresie oferujemy m.in.:

  • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej:

a. reprezentowanie w negocjacjach ugodowych, mediacjach oraz przed arbitrażem,
b. zastępstwo procesowe w sporach sądowych związanych z dochodzeniem wierzytelności,

  • inicjowanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Search