Image


Sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej


Sukces przedsięwzięcia gospodarczego zależy od sumy wielu czynników. Jednym z nich jest wybór właściwej formy prawnej, najbardziej odpowiedniej dla danej działalności gospodarczej oraz zapewniającej przedsiębiorcy pełną kontrolę.

Misją każdej organizacji, zarówno małych jak i średnich przedsiębiorstw, z pewnością także Państwa firmy, jest rozwój poprzez osiąganie równowagi przy jednoczesnym ograniczaniu występowania ryzyka w wielopłaszczyznowej sferze działalności gospodarczej. W praktyce ograniczenie ryzyka działalności małych i średnich przedsiębiorstw okazuje się skuteczniejsze poprzez korzystanie z  kompleksowej pomocy prawnej.


Dzięki gruntownej wiedzy prawniczej oraz doświadczeniu w obsłudze podmiotów gospodarczych, pomagamy naszym Klientom m.in. w dokonaniu wyboru właściwej formy prawnej, reprezentujemy ich w kontaktach z władzą publiczną oraz zapewniamy doradztwo we wszystkich aspektach bieżącej działalności gospodarczej.


W powyższym zakresie oferujemy m.in.:

  • doradztwo dotyczące sporządzania umów spółek handlowych i projektów ich zmian, rejestracji spółek oraz zachodzących zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowywanie uchwał wspólników i akcjonariuszy, regulaminów oraz uchwał zarządów i rad nadzorczych,
  • przygotowanie i przeprowadzenie due diligence,
  • doradztwo obejmujące stosowanie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz regulacji o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • przygotowanie oraz analizę i opiniowane projektów umów z kontrahentami ze wskazaniem optymalnej formy zabezpieczenia należności,
  • przygotowanie oraz wdrożenie polityki bezpieczeństwa oraz wykonywania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Search